Zanesljivost, kvaliteta, zagotavljanje dobavnih rokov, prilagoditev sistema kakovosti glede na zahteve standardov.